REGULAMENTUL CAMPANIEI „BLACK FRIDAY 2021”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei „BLACK FRIDAY 2021” (denumita in continuare “Campania”) este: SC ANTA PROD CONCEPT SRL (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul in CONSTANTA, STR.DEMOCRATIEI NR 2 BIS, , inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J13/1579/2018, CUI RO39456046.

2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Perioada in care se va desfasura campania “BLACK FRIDAY!” este 12 noiembrie 2021 ora 00:00 – 14 noiembrie 2021 ora 23:59, inclusiv. Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe site-ul www.tnlstore.ro, in limita stocului disponibil.

3. PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
La aceasta Campanie pot participa toti utilizatorii, care plaseaza o comanda in perioada este 12 noiembrie 2021 – 14 noiembrie 2021, inclusiv. Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data participarii la Campanie.
Produsele incluse in campanie se regasesc pe website-ul www.tnlstore.ro, aceste produse fiind semnalizate cu eticheta “Redus !”, pret vechi taiat si pret nou calculat.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

1. Clientii ce vor comanda produse in perioada Campaniei pe site-ul www.tnlstore.ro regasite in sectiunea Oferte Speciale %, semnalizate cu eticheta “Redus !” cu reducere aferenta , pret vechi taiat si pret nou calculate si vor beneficia de urmatoarele promotii:

Pretul final al produsului se va calcula conform: Pret final = Pret de referinta – reducerea aplicata%;

2. Clientii ce vor comanda produse formate din kiturile create, regasite in sectiunea > Kituri pentru sterilizare, si sectiunea Oferte Speciale % semnalizate cu eticheta “Redus !” cu reducere aferenta , pret vechi taiat si pret nou calculat, vor beneficia de urmatoarea promotie:

Pretul final al setului se va calcula conform: Pret final= Pret de referinta kit* – reducerea aplicata, unde reducerea este dupa cum urmeaza:
– Kit sterilizare pupinel 100×200 – 17.22%
– Kit sterilizare pupinel 75×150 – 17.09 %
– Kit sterilizare pupinel 100×250 – 16.9%
– Kit sterilizare pupinel maro 100×200 – 17.41%
– Kit sterilizare pupinel maro 75×150 – 17.83%

Produsele daca se vor achizitiona separat, nu in formula de set, nu vor beneficia de promotia de mai sus.

3. Clientii ce vor comanda pungi din hartie pentru sterilizare Vinar, in perioada Campaniei pe site-ul www.tnlstore.ro regasite in sectiunea Pungi din hartie pentru sterilizare, Oferte Speciale %, marcate cu eticheta “Redus !”, cu reducere aferenta de -15 %, pret vechi taiat si pret nou calculat, vor beneficia de urmatoarele promotii:

Pretul final al produsului se va calcula conform: Pret final= Pret de referinta -15%;

4. Clientii ce vor comanda Pungi sterilizare autoclav in perioada Campaniei pe site-ul www.tnlstore.ro regasite in sectiunea Pungi sterilizare autoclav, Oferte Speciale %, semnalizate cu eticheta “Redus !” ,cu reducere aferenta de -20%, pret vechi taiat si pret nou calculat, vor beneficia de urmatoarele promotii:

Pretul final al produsului se va calcula conform: Pret final= Pret de referinta -20%;

5. Clientii ce vor comanda Role pungi sterilizare Vinar, in perioada Campaniei pe site-ul www.tnlstore.ro regasite in sectiunea Role pungi sterilizare,Oferte Speciale% semnalizate cu eticheta “Redus !” cu reducere aferenta de -30%, pret vechi taiat si pret nou calculat, vor beneficia de urmatoarele promotii:

Pretul final al produsului se va calcula conform: Pret final= Pret de referinta -30%;

6. Clientii ce vor comanda Indicatori sterilizare Vinar, in perioada Campaniei pe site-ul www.tnlstore.ro regasite in sectiunea Indicatori sterilizare si Oferte Speciale%, semnalizate cu eticheta “Redus !” cu reducere aferenta de -15%, pret vechi taiat si pret nou calculat, vor beneficia de urmatoarele promotii:

Pretul final al produsului se va calcula conform: Pret final= Pret de referinta -15%;

7. Clientii ce vor comanda Dezinfectanti, in perioada Campaniei pe site-ul www.tnlstore.ro regasite in sectiunea Dezinfectanti si Oferte Speciale% semnalizate cu eticheta “Redus !” cu reducere aferenta de -7%, pret vechi taiat si pret nou calculat, vor beneficia de urmatoarele promotii:

Pretul final al produsului se va calcula conform: Pret final= Pret de referinta -7%;

5. Procesarea si livrarea comenzilor

1. Comenzile se vor plasa exclusiv online direct pe site-ul www.tnlstore.ro

2. Pe durata desfasurarii Campaniei nu se vor prelua comenzi telefonice sau transmise pe alte cai de comunicare (wattsup, facebook messenger, Instagram etc.)

3. Comenzile nu se vor confirma telefonic si vor fi procesate si expediate in ordinea inregistrarii.

4. Volumul ridicat de comenzi inregistrate pe durata desfasurarii Campaniei poate influenta termenul de livrare al produselor, acesta putand ajunge pana la 7 zile lucratoare.

5. Modalitatile de plata a comenzilor sunt cele disponibile pe www.tnlstore.ro : plata ramburs, plata prin card bancar , plata prin transfer bancar.

5. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul campaniei “BLACK FRIDAY”, este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe site-ul www.tnlstore.ro, dar si la adresa de corespondenta a Organizatorului.
6. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea campaniei “BLACK FRIDAY”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

7. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru.
Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.tnlstore.ro.

8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfășurării Campaniei “BLACK FRIDAY”. Participantul la Campanie în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.
Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin
 Transmiterea unui e-mail la adresa: office@tnlstore.ro sau
 Transmiterea solicitării prin curier / poștă, la adresa Str.Democratiei 2 bis, Constanta, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

9. LITIGII
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Constanta.

10. CONTESTATII
Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la incident. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

11. ALTE REGLEMENTARI
In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.
Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.
Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la adresa de corespondenta a Organizatorului din Str.Democratiei 2 bis, Constanta sau pe website-ul wwwtnlstore.ro.

Organizator
SC ANTA PROD CONCEPT SRL